Nieuws

1.jpg
Leeuwarden - Burgemeester en wethouders hebben hun akkoord gegeven voor de bouw van in totaal 72 woningen op de plek van het voormalige UPC-pand en voormalige kinderopvang De Sinne te Leeuwarden.
In gepresenteerd bouwplan voorzien Lenferink Groep Zwolle en Onis Vastgoed BV de bouw van 42 appartementen onderverdeeld in 3 bouwlagen aan de Kei en 4 bouwlagen grenzend aan de noordelijk gelegen groenstrook. Oostelijk van de appartementen zijn tevens nog 30 ruime grondgebonden woningen in 2 bouwlagen met kap bedacht. Ook het bijbehorende parkeren binnen het bouwplangebied is in ons bouwplan comfortabel meegenomen.

Lenferink Groep Zwolle kan dan ook met trots aangeven dat alle voorbereidingen inzake de voorverkoop reeds in volle gang zijn. Voor nadere informatie omtrent de woningen kunt u dan ook te allen tijde contact opnemen met ons team.