Woonzorg Nederland verkoopt wooncomplex in Middelstum aan Lenferink Groep Zwolle

Woonzorg Nederland heeft haar wooncomplex in Middelstum overgedragen aan ontwikkelaar Lenferink Groep Zwolle. Het wooncomplex is niet langer geschikt voor de seniore doelgroep.

Het betreft het wooncomplex Hippolytushoes gelegen aan het Hippolytushof in Middelstum. Het wooncomplex beschikt over 24 zelfstandige woningen en een voormalig zorgcentrum met 60 intramurale eenheden. Per 1 februari is Lenferink Groep Zwolle de nieuwe eigenaar. Bemiddelaar in de transactie is ABC Capital. Doldersum Vastgoed trad op als adviseur van de nieuwe eigenaar.
Het zorgcentrum wordt sinds 2019 beheerd door leegstandsbeheerder CareX. Daarnaast richtte inwoners uit het dorp coöperatie Middelsoam op. Zij organiseren activiteiten voor de lokale gemeenschap. Daardoor heeft het complex een belangrijke sociale functie binnen het dorp.

“We zijn erg blij dat we een geschikte partij hebben gevonden om het wooncomplex Hippolytushoes aan over te dragen. Voor alle betrokkenen is het belangrijk dat de sociale functie die het complex nu vervult binnen de gemeenschap, blijft bestaan. We zijn er van overtuigd dat het complex en zorgcentrum in goede handen zijn bij Lenferink Groep Zwolle”, aldus Woonzorg Nederland bestuursvoorzitter Cees van Boven.
Carlus Lenferink en Emiel Brink van Lenferink Groep Zwolle: “wij zijn blij dat wij het complex, in goede samenwerking met Woonzorg Nederland, kunnen aankopen. Wij zien het als een uitdaging om, in gezamenlijkheid met lokaal verankerde partijen, het complex nieuw leven in te blazen.”

Met de opbrengst van de verkoop wil Woonzorg Nederland extra woningen bouwen en aankopen die passen bij de seniore doelgroep. Vanwege de toenemende vergrijzing en de krapte op de woningmarkt is er een grote vraag aan passende huisvesting voor senioren. Om de behoefte op te vangen heeft de seniorenhuisvester de ambitie om met 500 woningen per jaar uit te breiden, tot zo’n 7000 extra woningen in 2035.